میزگرد با حضور علامه مصباح یزدی دربارۀ عرفان اهل بیت علیهم السلام (آذر 1399)

نوع مقاله : میزگرد

نویسنده

دانشیار گروه عرفان اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

خداوند را شاکریم که این توفیق را رفیق ما ساخت تا در خدمت استاد بزرگواری مانند حضرتعالی باشیم که صاحب جایگاهی ممتاز در حوزه‌های علمیه هستید. امیدواریم به فضل الهی همایش «عرفان اهل بیتی (ماهیت و ضرورت)» در سه‌ماهۀ پایانی سال 1399 برگزار شود. هدف این همایش دانستنِ چیستیِ عرفان وحیانی و چرایی پرداختن به آن است.
در این راستا گفت‌وگوهایی با علمای دینی و مراجع عظام تقلید در نظر گرفته‌ایم. با برخی از بزرگان نشست‌هایی داشته‌ایم و گفت‌وگوهایی نیز با برخی از صاحب‌نظران حوزه، موافقان و مخالفان، انجام داده‌ایم تا در این زمینه تضارب آرا شود.
امیدواریم بزرگانی مانند حضرتعالی ما را در این‌ باره ارشاد کنند. به‌هرحال، جنابعالی به مباحث عرفانی با نگاه فیلسوفانه نگریسته‌اید و به‌ویژه در بخش عرفان نظری ارزیابی‌های خاص به خود را دارید. در عرفان عملی و سلوکی نیز دیدگاه‌های خاص خود را دارید که بخشی از آن را در کتاب در جست‌وجوی عرفان اسلامی دیده‌ایم. ما نیز می‌کوشیم در عین استنباط عرفان اهل بیتی و وحیانی از نصوص دینی، سازوکار، منطق ورودی و مواجهه‌ای با این نصوص را نیز دریابیم تا گرفتار خطا نشویم.
بنا داریم از نکات جنابعالی در این ‌باره استفاده کنیم و پرسش‌هایی را از محضر جنابعالی بپرسیم. همچنین دوستان نیز مطالبشان را خدمت شما عرضه می‌کنند تا راهنمایی بفرمایید.