دو یادداشت عرفانی

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

تفسیر عرفانی «لا فَرْقَ‏ بَینَکَ‏ وَ بَینَها إِلَّا أَنَّهُمْ‏ عِبادُکَ‏ وَ خَلْقُکَ‏» در دعای رجبیه.
نکات پنج‌گانه عرفانی درباره دعای جوشن کبیر.