تحلیل فقهی حکم اضرار به نفس در عدم رعایت پروتکل‎های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

دانش‌پژوه گروه فقه تربیت مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی و مدرّس حوزه علمیه قم

چکیده

ابتلا به بیماری آنفلوآنزا از نوع ویروس کرونا امروزه به یکی از مخاطرات طبیعی برای جان بشر مبدل شده و خسارت مالی درمان و تحمل درد بیماری سختی را به دنبال دارد؛ از این رو ستاد ملی کرونا با تکیه بر نظرات کمیته علمی بهداشت با ریاست وزیر بهداشت، تصمیم به وضع پروتکل‏های بهداشتی نمودند تا در سایه آن از مرگ‏ومیر بالای مبتلایان به کرونا جلوگیری کنند. پرسش اصلی این است که آیا عدم رعایت این پروتکل‏ها مصداق اضرار به نفس است تا حرمت آن با ادله اضرار به نفس به اثبات رسد؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تحقیقات کتابخانه‌ای استفاده شده و هدف تحقیق تبیین فقهی و استدلالی حکم اضرار به نفس در عدم رعایت پروتکل‎های بهداشتی است.

کلیدواژه‌ها


 1. *       قرآن کریم.

  **     نهج‏البلاغه.

  1. آخوند خراسانی، محمدکاظم؛ کفایة الاصول؛ چ1، قم: مؤسسه آل البیت، 1409ق.
  2. ابن‎ادریس حلی، محمد بن منصور؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ چ1، قم: نشر جامعه مدرسین، 1410ق.
  3. حائری اصفهانی، محمدحسین؛ الفصول الغرویه؛ چ1، قم: دار احیاء علوم الاسلامیه، 1404ق.
  4. خمینی، روح‎الله؛ بدائع الدرر فی قاعدة لاضرر؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1387.
  5. ـــــ؛ تحریر الوسیلة؛ چ1، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، [بی‎تا].
  6. خوئی، ابوالقاسم؛ مصباح الاصول؛ چ1، قم: مؤسسه احیاء آثار امام خوئی، 1442ق.
  7. سبحانی، جعفر؛ الوسیط؛ چ4، قم: مؤسسه امام صادق †، 1388.
  8. ـــــ؛ تهذیب الاصول؛ چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1423ق.
  9. سبحانی، سعید؛ نیل الوطر من قاعدة لاضرر؛ چ1، قم: مؤسسه امام صادق، 1420ق.
  10. شاهرودی، محمود و سایر پژوهشگران؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت‰؛ چ1، قم: مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ‰، 1426ق.
  11. شیخ انصاری، مرتضی؛ فرائد الاصول؛ چ5، قم: نشر جامعه مدرسین، 1416ق.
  12. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ چ1، قم: مؤسسه آل البیت، 1409ق.
  13. صافی گلپایگانی، لطف‌الله؛ بیان الاصول؛ چ1، قم: مکتبة مرجع الدینی صافی گلپایگانی، 1428ق.
  14. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چ2، بیروت: مؤسسه اعلمی للمطبوعات، 1390ق.
  15. طبرسی، امین الاسلام؛ مجمع البیان؛ چ3، تهران: ناصر خسرو، 1372.
  16. قمی طباطبایی، سیدتقی؛ مبانی منهاج الصالحین؛ تصحیح عباس حاجیانی؛ چ1، قم: قلم الشرق، 1426ق.
  17. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ تصحیح علی‎اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ چ4، تهران: دارالکتب السلامیه، 1407ق.
  18. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار؛ چ14، بیروت: دار احیا تراث العربی، 1403ق.
  19. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374.
  20. نائینی، محمدحسین؛ فوائد الاصول؛ چ11، قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1426ق.
  21. نجفی، حسن؛ جواهر الکلام؛ چ7، بیروت: نشر دار احیاء التراث العربی، 1404ق.
  22. who.int.
  23. behdasht.gov.ir.
  24. www .khamenei.ir.
  25. mehrnews.com.
  26. sistani.org.
  27. irna.ir.
  28. mehrnews.com.
  29. tasnimnews.com.
  30. isna.ir.
  31. iribnews.ir.