فقه و تمدن از نگاه شهید آیت‌الله صدر

نوع مقاله : متن سخنرانی

نویسنده

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی.

چکیده

متن حاضر به بررسی فقه و تمدن از نگاه شهید صدر می‌پردازد. در این متن با برشمردن آسیب‌های جهان اسلام و گونه‌های مواجهه فقه اسلامی با تمدن غرب به نوآوری‌های شهید صدر در حوزه‌ها و بخش‏‎های ‎مختلف پرداخته می‌شود که یکی از مهم‎ترین آنها در بخش نظام‌سازی است. در افق نگاه شهید صدر باید به جای پرداختن به موضوعات جزئی به موضوع کلان‌تر یعنی به بررسی چگونی شکل‎گیری نظامات پرداخت. مرحوم شهید صدر بر این باورند که آنچه دنیای مدرن به ما تحمیل می‌کند، «یک نظاماتِ به‎هم‎پیوستة مبتنی بر یک قاعده» است؛ نظاماتی همانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و همه این نظامات مبتنی بر جهان‌بینی مادی است که باید متناسب با آن به ساختن نظامات در جهان اسلام پرداخت.