مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

در نخستین شمار‌ه از دوره جدید فصلنامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه که در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد، مقاله‌ای در نقد مجتهد شبستری به‌وسیله احمد واعظی با عنوان
«مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری» منتشر شد که عهده‌دار نشان‌دادن ضعف استدلالی، کاستی‌ها و ناکامی‌های رویکرد قرآن‌شناسانه مجتهد شبستری است.
وی اگرچه چالش‌های این نظریه را فراوان می‌داند اما در  نوشتار پیش‌رو چالش وی با تقریر رایج و سنتی از وحی و قرآن کریم و نیز تصویر وی از قرآن کریم به‌مثابه روایت و قرائت نبوی از جهان و انسان را به بحث می‌گذارد و مدعی است که مجتهد شبستری نه به‌لحاظ ادله درون‌دینی و نه ادله برون‌دینی قادر به موجه‌کردن و دفاع استدلالی از این دعاوی نیست.

کلیدواژه‌ها


  1. مجتهد‌ شبستری، محمد؛ چگونه مبانی کلامی و فقهی فرو ریخته‌اند؟؛ وب‌سایت محمد مجتهد شبستری، 6/2/1392.
  2. ــــــــ؛ آن فهم که ممتنع است؛ وب‌سایت محمد مجتهد شبستری، 4/5/1394.
  3. ــــــــــ؛ سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان؛ مقاله دوم «کلام خدا و کلام انسان»، [بی‌تا].
  4. ــــــــــ؛‌ سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان؛ مقاله اول «کلام نبوی»، [بی‌تا].
  5. ــــــــــ؛ سخنان گوناگون خداوند؛ سخنرانی در شب 21 ماه رمضان 1389 در حسینیه ارشاد،‌ 1389.
  6. ــــــــــ؛ سلسله مقالات قرائت نبوی از جهان؛ مقاله چهاردهم «انسانیت کلام قرآنی و حقیقت تجربه محمدی»، [بی‌تا].
  7. ـــــــــ؛ «هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان»؛ فصلنامه مدرسه، ش6، 1386.
  8. ــــــــــ؛ قرائت نبوی از جهان تا درس‌گفتارهای خدا راز جهان؛ گفت‌وگوی احسان عابدی با مجتهد شبستری، [بی‌تا].
  9. ــــــــــ؛ «در جست‌وجوی معنای معناها»؛ ماهنامه اندیشه پویا، اسند 1392، تاریخ انتشار اینترنتی سه‌شنبه 19 فروردین 1393.