سکولار نبودن گزاره‌‌های علوم توصیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

واقعیت‌هایی که در گزاره‌های علوم توصیفی، معلوم ما می‌شوند به علت اینکه منحصرًا به ملاک واقعیت خداوند متعالY واقعیت بوده و الاهی هستند و نه سکولار و بی‌تفاوت نسبت به خداوند متعالY. بر این ادعا هم برهان عقلی وجود دارد و هم ادله نقلی؛ بنا بر این هر گزاره علمی از علوم توصیفی که به گونه‌ای بیانگر چنین واقعیاتی هستند‎ نیز سکولار و بی‌تفاوت نسبت به خداوند متعالY نیستند و گرنه لازم می‌آید هیچ‌یک از علوم توصیفی درست نباشد؛ از این‌رو دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی که ملاک الاهی‌بودن علوم توصیفی را فقط به رعایت مسایل ارزشی درباره آنها می‌دانند نمی‌تواند درست باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  نهج‌البلاغه.

  مفاتیح‌الجنان.

  1. ابن‌بابویه (شیخ‌صدوق)، محمدبن‌على؛ التوحید؛ قم: جامعه مدرسین، 1398ق.
  2. جوادی‌آملی، عبدالله؛ اسلام و محیط زیست؛ قم: مرکز نشر اسراء، 1386.
  3. طبرسی‏، حسن‌بن‌فضل‎؛ مکارم الأخلاق؛ ترجمه شریف رضوی؛ قم: 1370.
  4. مصباح‌یزدی، علی؛ «رابطه علم و دین از دیدگاه آیت‌الله محمد‌تقی مصباح‌یزدی»؛ جزوه تایپ شده، [بی‌تا].