فلسفة الهی و محال‌بودن علم غیردینی

نوع مقاله : متن سخنرانی

چکیده

مقدمه
مقدم شما فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌داریم و از بزرگوارانی که با ایراد مقال یا ارائه مقالت بر این کنگره فخیم افزودند حق‌شناسی می‌کنیم و از برگزارکنندگان اصلی و اصیل این محفل علمی ستایش می‌کنیم و از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم به همه شما بزرگواران توفیق ادراک صحیح، علم صائب و عمل صالح مرحمت کند!
آنچه دبیرخانه محترم اینجا مرقوم فرمودند در حدود سی مسئله است که طرح همة آنها مستحضرید در این فرصت میسور نیست؛ لکن بر اساس آن مفروضی که اینجا مرقوم فرمودند مقداری بحث ارائه می‌شود.

 1. * قرآن.

  * نهج‌البلاغه.

  1. اب‍ن‌‌ب‍اب‍وی‍ه‌ (صدوق)، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌؛ التوحید؛ تصحیح سیدهاشم حسینی تهرانى؛ تهران: مکتبه صدوق، 1387.
  2. کلینی، محمدبن‎یعقوب؛ الکافی؛ چ دوم، تهران: نشراسلامیه، 1362.
  3. مجلسى، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق.
  4. مولانا جلال‌آلدین محمدبن محمدبن الحسین البلخی؛ دف‍ات‍ر ش‍ش‌گ‍انة م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی؛ ‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ری‍ن‍ول‍د. ای‌ ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌؛ ت‍ه‍ران: امیرکبیر‌، ۱۳۷6.
  5. ـــــــ ؛ دیوان غزلیات شمس؛ مقدمه و شرح حال از استاد بدیع‌الزمان فروزان‌فر؛ تهران: جاویدان، [بی‌تا].