نقش انقلاب اسلامی در «تأسیس» و «توسعه» ادبیات داستانی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استادیار گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه‎های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از آن متأثر شده‌اند. تأثیر اجمالی بر حوزه فرهنگ و هنر به‌ویژه ادبیات داستانی، امری متفقٌ‏علیه است. کاوش در سطوح و لایه‏ها و جوانب این تأثیر، نیازمند چهارچوب فکری مشخصی است که نظام مسائلی درباره این موضوع را شناسایی کرده و ابعاد آن را فراچنگ آورده، روش‎مندی مناسب پاسخ‏گویی بدان را لحاظ نموده است. نخستین گام در راستای این مهم، توجه به ابعاد و مدلولات علم اجمالی ظهور ادبیات داستانی نوین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. نگارنده در این مقاله با تفکیک دو مفهوم «تأسیس» و «توسعه» معتقد است انقلاب اسلامی به عنوان علت مُحدِثه، خاصه در حوزه ادبیات داستانی نقش «مؤسس» داشته است. این تأثیر در جریان زاینده انقلاب اسلامی امری در حال تکوُّن خواهد بود که از آن به «تأسیس مدام» یاد می‌شود. در این فرایند دوگانه، مکتب فکری انقلاب، جریان‏ها و وقایع اجتماعی هر دو در شکل‏گیری ادبیات منسوب به انقلاب اسلامی مؤثر شناخته می‏شوند. با وجود این تأثیر «وقایع اجتماعی» بنا به دلایلی، بیش از «مکتب فکری انقلاب اسلامی» ارزیابی می‎شود.

کلیدواژه‌ها


 1. اکبری شلدره‏ای، فریدون؛ درآمدی بر ادبیات داستانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ چ1، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
 2. ترکی، محمد؛ ادبیات انقلاب اسلامی؛ چ1، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1395.
 3. حنیف، محمد؛ کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس؛ تهران: صریر، 1388.
 4. ـــــ؛ انقلاب، جنگ و تحولات اجتماعی در ادبیات داستانی ایران؛ چ1، تهران: انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، 1397.
 5. ـــــ؛ نوشتن در سایه جنگ؛ چ2، تهران: مؤسسه شهرستان ادب، 1396.
 6. «رابطه تعاملی ادبیات داستانی و جنگ»، مجموعه مقالات سمینار بررسی رمان جنگ؛ تهران: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، 1373.
 7. رحماندوست، مجتبی؛ سه پدیده در آینه رمان (قرآن کریم، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس)؛ چ1، تهران: سوره مهر، 1388.
 8. رهگذر، رضا؛ نیم‏نگاهی به هشت سال قصه جنگ؛ چ1، تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1370.
 9. زاهدی مطلق، ابراهیم؛ نسل باروت؛ تهران: انتشارات صریر، 1385.
 10. سرشار، محمدرضا؛ ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ چ1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ 1390.
 11. سنگری، محمدرضا؛ از نتایج سحر: شعر انقلاب، تعریف چیستی ویژگیها و ابعاد؛ چ1، تهران: سوره مهر، 1393.
 12. فروغی جهرمی، محمد قاسم؛ مقوله‏ها و مقاله‎ها؛ چ1، تهران: انتشارات صریر، 1389.
 13. مطهری، مرتضی؛ درس‎های اسفار؛ ج1، چ7، تهران: صدرا، 1392.
 14. مقالات
 15. اشرف‏زاده، رضا؛ ؛ «ادبیات انقلابی» ؛ فصلنامه مشکاة؛ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ش1، پائیز 61.
 16. . دستغیب، عبدالعلی، «نشست و نگاه»، ادبیات داستانی؛ ش51، تابستان و پاییز 1378، ص10.
 17. دهقان، احمد؛ روزنامه انتخاب، 10/6/80.
 18. راستگو، سیدمحمد؛ «مقدمه‎ای بر معیارهای ادبیات انقلاب»، آینه پژوهش؛ ش10، آذر و دی 1370، ص334.
 19. شاه‎آبادی، حمیدرضا؛ «تأملی بر عملکرد روشنفکران در ادبیات جنگ»، نامه پژوهش؛ ش9، ص129.
 20. محقق، جواد؛ "با اصحاب قلم"، ص18.