تحلیل و بررسی اشعار عاشورایی سیدعلی موسوی گرمارودی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل. شاعر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه، عضو حلقه ادبیات گروه اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در این مقاله پس از بررسی اجمالیشعرعاشورایی در دوره‌های چهارگانه ادب فارسی، اشعار عاشورایی سیدعلی موسوی گرمارودی در حوزه شخصیت‌های عاشورایی در سه بُعد شخصیت‌سازی، شخصیت‌پردازی و شخصیت توصیفی، تحلیل و تبیین شده است. نگاه دشمن‌شناختی شاعر و نگاه فلسفی وی به عاشورا از ابعاد دیگر این مقاله‌اند.

کلیدواژه‌ها


  1. انصاری، نرگس؛عاشورا در آئینه شعر معاصر؛ چ1، تهران: نشر مجتمع فرهنگی عاشورا، 1389.
  2. روزنامه ایران؛ پایان سخن، ابتدای شعر (درباره علی موسوی گرمارودی)؛ ش3560،تهران: روزنامه ایران، 11/11/1385، ص11.
  3. سنگری، محمدرضا؛نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس؛ چ1، تهران: نشر پالیزان، 1380.
  4. کافی، غلامرضا؛شرح منظومه ظهر؛ چ1، تهران: نشر مجتمع فرهنگی عاشورا، 1386.
  5. مجاهدی، محمدعلی؛شکوه شعر عاشورا؛ قم: مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، 1379.
  6. محمدزاده، مرضیه؛عاشورا در شعر معاصر و فرهنگ عامه؛ چ1، تهران: نشر مجتمع فرهنگی عاشورا، 1389.
  7. موسوی گرمارودی، سیدعلی؛باغ سنگ؛ چ4، تهران: نشر تکا، 1389.