نقدهای مکتب تفکیک بر وحدت وجود

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

مکتب تفکیکیکی از جریانات منتقد عرفان و تصوف در دوران معاصر است. غالب انتقادات این مکتب بر تصوف، ناظر به وحدت وجود است. این نوشتار نقدهای تفکیکیان بر وحدت وجود در دو محور دلایل شهودی و نقلیرا بررسی کرده، نتیجه گرفته است که نقد عالم تفکیکی بر وحدت وجود عارف، ناشی از عدم توجه کامل به سخن عارف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌عربی، محی‌الدین؛ فصوص‌الحکم؛ بیروت: تعلیقات ابوالعلاء عفیفی؛ 1946م.
 2. اصفهانی، مهدی؛ ابواب‌الهدی؛ تحقیق و تعلیق حسین مفید؛ تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، 1387.
 3. ــــــ؛ مصباح‌الهدی و ابواب‌الهدی؛ تحقیق حسن جمشیدی؛ قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1385.
 4. ــــــ؛ مصباح‌الهدی و ابواب‌الهدی؛ مشهد: سیدمحمدباقر یزدی (ناشر)؛ 1364.
 5. تهرانی، جواد؛ عارف و صوفی چه می‌گویند؛ تهران: بنیاد بعثت، 1367.
 6. حکیمی، محمدرضا؛ مکتب تفکیک؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ 1375.
 7. خوارزمى، تاج‌الدین حسین‌بن‌حسن؛ شرح فصوص‌الحکم؛ چ2، تهران: انتشارات مولى، 1368. ‏
 8. رضانژاد، غلامحسین؛ ممدالهمم در شرح فصوص‌الحکم؛ چ1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏، 1378.
 9. صدوق، محمدبن‌علی؛ التوحید؛ قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1398ق.
 10. قزوینی، مجتبی؛ بیان‌الفرقان؛ قزوین: حدیث امروز، 1387.
 11. قیصرى رومى، محمدداود‏؛ شرح فصوص‌الحکم؛ تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانى؛ چ1، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1375. ‏
 12. قیصری، داوود؛ رسائل قیصری(رسالة‌التوحید والنبوة والولایة)؛ با حواشی محمدرضا قمشه‌ای؛ تصحیح جلال‌الدین آشتیانی؛ تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1381.
 13. کاشانى، عبدالرزاق؛ شرح فصوص‌الحکم؛ چ4، قم: انتشارات بیدار، 1370. ‏
 14. لاهیجی، محمد؛ شرح گلشن راز؛ مقدمه کیوان سمیعی؛ تهران: مرکز نشر سعدی، 1374.
 15. ملکی میانجی، محمدباقر؛ توحید‌الامامیة؛ ترجمه محمد بیابانی و بهلول سجادی؛ تهران: مؤسسه نبأ، 1378.
 16. موسوی، سیدمحمد؛ آیین و اندیشه (بررسی مبانی و دیدگاه‌های مکتب تفکیک)؛ تهران: حکمت، 1382.
 17. مولانا، جلال‌الدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح رینولد نیکلسون؛ تهران: توس، 1375.
 18. نمازی شاهرودی، علی؛ تاریخ فلسفه و تصوف؛ بازنویسی و تنظیم محمد بیابانی اسکویی؛ تهران: مؤسسه نبأ، 1378.