چگونگی تحقق علم دینی از منظر فرهنگستان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

چکیده
بحث «علم دینی» یکی از مباحث فلسفی جنجال­برانگیز است. این بحث طرفداران و مخالفان جدی دارد. طرح اندیشه تولید علم و جنبش نرم­افزاری مقام معظم رهبری در میان نخبگان حوزه و دانشگاه، به بحث علم دینی جوشش ویژه‌ای بخشید؛ به گونه‌ای که برخی از صاحب­نظران حوزه و دانشگاه که در این باره نظرات روشنی نداشتند، تصمیم گرفتند موضع خود را با نوشتن کتاب و مقاله روشن‌تر کنند. نویسنده در این مقاله بر آن است تا به بررسی «چگونگی تحقق علم دینی از منظر استاد محمدمهدی میرباقری» بپردازد.
استاد میرباقری یکی از صاحب­نظران بحث علم دینی است که در مراکز علمی حضور یافته، دیدگاه‌های خود را تشریح می‌کند. جزوه‌ها و کتابی نیز از ایشان در این باره وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. *. قرآن کریم.

  1. حسنی، سیدحمیدرضا؛ مهدی علی‌پور و سیدمحمدتقی موحد ابطحی؛ علم دینی، دیدگاه‌ها و ملاحظات؛ چ5، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.
  2. میرباقری، محمدمهدی؛ جزوه جنبش نرم­افزاری و رابطه علم و دین؛ قم: مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، 1383(الف).
  3. ـــــ؛ جزوه ضرورت نظام فکری؛ قم: مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، 1383(ب).
  4. ـــــ؛ «علم دینی، گفتگوی مصطفی ملکیان و محمدمهدی میرباقری»؛ خردنامه همشهری؛ تهران: روزنامه همشهری، ش19، مهر 1386.
  5. ـــــ؛ امام­شناسی؛ قم: مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، 1385.
  6. ـــــ؛ «جزوه ضرورت و راهکارهای جنبش نرم‌افزاری»؛ قم: مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، 1381.
  7. ـــــ؛ گفتارهایی پیرامون تحول در علوم انسانی؛ چ2، قم: انتشارات مؤسسه فجر ولایت، 1389.
  8. هیئت نقد و نظریه­پرداز؛ جهت­داری علوم از منظر معرفت­شناختی؛ چ2، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.