کارکردهای حکومت دینی و ولایت فقیه

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از مسائل اساسی در باب حکومت دینى و ولایت فقیه، کارکردها، نتایج و امتیازات آن بر دیگر الگوهای سیاسی است. این مسئله به رغم اهمیت بسیاری که دارد، متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر بر آن است تا با در نظرگرفتن ویژگی‌های حکومت دینى و شرایط و مؤلفه‌های ولایت فقیه، برخی نتایج و کارکردهای آن را در عرصه مدیریت جامعه دینی بازکاود و برتری آن را بر الگوهای سکولار و گسسته از دین و معنویت روشن سازد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه.
  1. ابن‌فارس، احمد؛ معجم مقاییس‌اللغهًْ؛ تحقیق محمد عبدالاسلام هارون؛ ج4، قم: مرکز نشر اعلام اسلامى، 1404ق.
  2. ارسطا، محمدجواد؛ قدرت سیاسى در اسلام (درآمدى بر اندیشه سیاسی اسلام)؛ چ1، تهران: انتشارات بین‌المللى الهدى، 1378.
  3. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت؛ چ4، قم: مرکز نشر اسراء، 1387.
  4. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن؛ مستدرک الوسائل؛ قم: موسسه آل البیت†، 1320.
  5. خامنه‌ای، سیدعلی؛ دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در سالروز عید غدیر؛ 1370.
  6. ـــــــ؛ پرسش و پاسخ با مدیران نشریات دانشجویی؛ 1377.
  7. ـــــــ؛ پیام به مجلس خبرگان؛ 1369.
  8. ـــــــ؛ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در سالروز عید غدیر؛ 1376.
  9. ـــــــ؛ دیدار با مسئولان نظام در سالروز عید غدیر؛ 1369.
  10. راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد؛ المفردات فى غرایب‌القرآن؛ بیروت: دارالقلم، 1416ق.
  11. روسو، ژان ژاک؛ قرارداد اجتماعى؛ ترجمه منوچهر کیا؛ چ2، تهران: انتشارات گنجینه، 1352.
  12. شاکرین، حمیدرضا؛ حکومت دینی؛ قم: دفتر نشر معارف، 1380.
  13. مجلسى، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ ج10، تهران: المکتبةالاسلامیة، 1392ق.
  14. مصباح یزدى، محمدتقى؛ «حکومت و مشروعیت»؛ فصلنامه کتاب نقد؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش7، تابستان 1377.
  15. مطهرنیا، مهدى؛ قدرت، انسان، حکومت؛ چ1، تهران: نشر رستمخانى، 1378.
  16. دیوان عالی کشور؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: دیوان عالی کشور، 1365.
  17. نوروزى، محمدجواد؛ نظام سیاسى اسلام؛ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینىŠ، 1379.