تبیین مفاهیم کلیدی علوم انسانی ـ اسلامی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

دانشیار وعضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

فهم معنا و مقصود از مفاهیم بنیادین و کلیدی در تولید علوم انسانی ـ اسلامی، امری روشن از جهت عقلی و علمی است؛ بنابراین در نوشتار حاضر به تبیین مفاهیمی همچون: تحول، علم، تولید علم، علوم انسانی و... پرداخته شده است تا مقصود از گفتمان تحول و تولید علوم انسانی ـ اسلامی شفاف و آشکار شود و از تفسیرهای نادرست و مغالطات گوناگون پیشگیری شود و زمینه‌های لازم علمی ـ معرفتی درباره گفتمان یادشده فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


 1. *. قرآن کریم.

  *. نهج‌البلاغه.

  1. پارسانیا، حمید، سنت، ایدئولوژی، علم: مجموعه مقالات، قم: بوستان کتاب، 1385
  2. جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر موضوعی قرآن مجید؛ ج17، قم: مرکز نشر اسراء، 1389.
  3. ــــــــــ؛ تفسیر موضوعی قرآن مجید؛ ج3، قم: مرکز نشر اسراء، 1386.
  4. ــــــــــ؛ حق و تکلیف؛ قم: مرکز نشر اسراء، 1384.
  5. ــــــــــ؛ دین‌شناسی؛ قم: مرکز نشر اسراء، 1381.
  6. خمینی، سیدروح‌الله؛ صحیفه نور؛ ج17، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1360.
  7. ــــــ؛ ولایت فقیه (نامه­ای از امام موسوی به کاشف‌الغطا)؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1372.
  8. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، رحلی، انتشارات دانشگاه تهران، [بی‌تا].
  9. رشاد، علی‌اکبر، جزوه علمی فلسفه علوم انسانی، ویراست اول، 1389.
  10. سایت حضرت آیت الله خامنه‌ای khamenei.ir
  11. طباطبایی، محمدحسین؛ تفسیرالمیزان؛ قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1374.
  12. ـــــــ؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ قم: مؤسسه مطبوعات اسماعیلیان، 1412ق.
  13. کلینی، محمدبن‌یعقوب؛ اصول کافی؛ چ چهارم، بیروت: دارالتعارف، 1401ق.
  14. مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران: انتشارات صدرا، 1360.
  15. ــــــ ؛ مجموعه آثار، انتشارات صدرا، 1378
  16. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1382.