روحانیت و اسلامی‌سازی معرفت

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

از زاویه مذهب به زندگی نگریستن، مهم‌ترین ویژگی نظام دانایی روحانیت است. روحانیت به حسب رابطه‌ای که با وحی اسلامی دارد، همواره می‌کوشد معرفت و زندگی مؤمنان را براساس نشانه‌های نص اسلامی، بازتفسیر کند. این دغدغه که در سال‌های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تعمیق و بسط بیشتری یافته، آنان را در اسلامی‌سازی همه عرصه‌های زندگی مصمم‌تر از گذشته ساخته است. از جمله موضوعاتی که همواره روحانیت در سامان زندگی جدید بر بازسازی آن بر محور دیانت، حساسیت نشان داده، مسئله علم و معرفت است که موضوع آن در پنج رویکرد عمده مورد مطالعه قرار گرفته است: «رویکرد سنّتی»، «رویکرد تهذیبی»، «رویکرد بنیان‌گرایانه»، «‌رویکرد مجددگرایی» و «رویکردنواندیشی دینی».

کلیدواژه‌ها


 1. *. قرآن کریم.

  *. نهج‌البلاغه.

  1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ کتاب دوم (وحدت حوزه و دانشگاه، اسلامی‌کردن و بومی‌شدن کتاب دوم علوم انسانی)؛ تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1378.
  2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ من لایحضره‌الفقیه؛ ج4، قم: جمعه مدرسین حوزه علمیه، 1383.
  3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ یادی از استاد؛ قم: فجر ولایت، 1380.
  4. پیروزمند، علی‌رضا و همکاران؛ نرم‌افزار مهندسی تمدن اسلامی؛ دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، 1382.
  5. پیروزمند، علی‌رضا؛ رابطه منطقی دین و علوم کاربردی؛ تهران: امیرکبیر، 1376.
  6. تبریزی، میرزاجواد؛ صراط النجاه؛ ج1، قم: نشر برگزیده، 1416ق.
  7. جعفریان، رسول؛ برگ‌هایی از تاریخ حوزه علمیه قم؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.
  8. جعفریان، رسول؛ مقالات تاریخی (دفتر یازدهم)؛ قم: انتشارات دلیل ما، 1381.
  9. حرّ عاملی، محمدبن‌حسین؛ وسائل‌الشیعه؛ ج27، بیروت: 1412ق.
  10. رشاد، علی‌اکبر؛ «اختناق سپید؛ نقد و نوآوری و گفتمان مجدد»؛ مجله زمانه؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش7 و 8، 1382.
  11. رشاد، علی‌اکبر؛ «گفتمان مجدد؛ دستاوردها، آسیب‌ها و چالش‌ها»؛ مجله زمانه؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش9، 1382.
  12. صاحب جواهر، شیخ‌محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام؛ ج22، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1367.
  13. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ تفسیرالمیزان؛ ج1، بیروت: موسسة‌الاعلمی للمطبوعات، 1376.
  14. فرهنگستان علوم انسانی؛ گذری بر سِیر اندیشه استاد فرزانه حجت‌الاسلام سیدمنیرالدین حسینی؛ قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، 1380.
  15. کاظم خراسانی، محمدعلی؛ فوائدالاصول (تقریرات درس میرزای نائینی)؛ ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1406ق.
  16. کلینی، محمدبن‌یعقوب؛ کافی؛ ج1، تهران: مکتبةالصدوق، 1381ق.
  17. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ ج75، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، [بی‌تا].
  18. مرعشی، سیدجعفر؛ مقولاتی پیرامون مدنیت تکاملی؛ تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1378.
  19. موسوی دهسرخی، سیدمحمود؛ النساء فی‌الاسلام؛ قم: العلمیه، 1412ق.
  20. ـــــ؛ مفاتیح‌الصحة فی‌الطب‌النبی والائمه؛ چ سیزدهم، قم: لاهوت، 1381.
  21. میرباقری، سید مهدی؛ تحلیلی از وضعیت مراکز پژوهشی؛ قم: فجر ولایت، 1379.
  22. میرباقری، سیدمحمدمهدی؛ تحلیلی از وضعیت مراکز پژوهشی حوزه در ضمن معرفی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی؛ قم: فجر ولایت، 1379.
  23. ــــــ؛ مدرنیته در سراشیبی سقوط؛ قم: فجر ولایت، 1382.
  24. نصیری، مهدی؛ اسلام و تجدد؛ تهران: کتاب صبح، 1381.