نقد و بررسی شبهات روایی بهائیت

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

بهائیان برای اثبات مهم‌ترین عقیدة خود، که نسخ اسلام و آمدن دین و پیامبر جدید است، به انواعی از روایات تمسک کرده‌اند که در این نوشته به مهم‌ترینِ آنها اشاره می‌شود و نحوة استدلال بزرگان آنان در هشت محور ذکر و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در خاتمه و به شکل کلی، علت گمراهی آنان را که نادیده گرفتن منطق فهم روایات است، ذکر خواهیم کرد تا خواننده، خود بتواند به نقد دیگر استدلال‌های روایی این طایفه دست یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم. ترجمه فولادوند.
 2. ابن‌ابی‌شیبه، محمد‌، 1409، المصنف، بیروت، دارالفکر.
 3. ابن‌الشهید الثانی، جمال الدین حسن، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
 4. ابوحمزه، ثابت‌بن‌الدینار الثمالی، 1420، تفسیر القرآن الکریم، قم، الهادی.
 5. اربلی، علی ‌بن‌عیسی ‌بن‌ابوالفتح، 1405، کشف الغمه فی معرفة الأئمة، دارالأضواء، بیروت.
 6. بحرالعلوم، سیدمحمدمهدی، 1363، الفوائد الرجالیّة، تهران، مکتبة الصادق.
 7. حسینیان قمی، مهدی، «دفاع از روایات مهدویت»، انتظار موعود، ش10.
 8. خوئی، سیدابوالقاسم، 1410، اجود التقریرات، قم، مؤسسه مطبوعاتی دینی.
 9. صدوق، ابوجعفر محمدبن‌علی‌بن‌بابوبه قمی، 1386، علل الشرایع، نجف، المکتبة الحیدریه.
 10. طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1378، قرآن در اسلام، چ2، قم، بوستان کتاب.
 11. ــــــــــــــــــ ، 1417، المیزان فی تفسیر القرآن، چ5، قم، دفتر نشر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین.
 12. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن، 1411، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.
 13. ــــــــــــــــــ ، 1414، امالی، قم، دار الثقافة.
 14. ــــــــــــــــــ ، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 15. عظیم آبادی، محمدشمس الحق، 1415، عون المعبود شرح سنن ابی‌داود، چ2، بیروت، دارالکتب الاسلامیة.
 16. کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 17. کورانی، شیخ علی، 1408، عصر الظهور، تهران، مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی.
 18. ــــــــــــــــــ ، 1411، معجم احادیث الامام المهدی، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة.
 19. گلپایگانی، ابوالفضل، کتاب الفرائد، نسخة الکترونیکی.
 20. مازندرانی، مولی محمدصالح، 1421، شرح اصول الکافی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
 21. متقی هندی، علاءالدین علی، 1409، کنزالعمال، بیروت، مؤسسة الرسالة.
 22. مجلسی، محمدباقر، 1403، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
 23. مطهری، مرتضی، 1381، اسلام و نیازهای زمان، تهران، انتشارات صدرا.
 24. مفید، ابوعبدالله محمدبن‌محمد نعمانی، 1403، الامالی، جماعة المدرسین فی الحوزه العلمیة قم.
 25. مناوی، محمد عبدالرؤف، 1415، فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، بیروت، انتشارات دارالکتب الاسلامیة.
 26. نعمانی، محمدبن‌ابراهیم، 1397، کتاب الغیبة، تهران، مکتبة الصدوق.
 27. نوری، حسینعلی، ایقان، نسخة الکترونیکی برگرفته از کتابخانة جامع آثار بهائی حیفا.