مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری

نوع مقاله : مقاله تخصصی

چکیده

نوشتار حاضر با سه رویکرد روایی، تاریخی و عقلی، به اثبات فرضیة خود (مهدی موعود فرزندِ امام حسن عسکری7) پرداخته و در ختام مقاله، شبهات برخی معاصران در انکار مهدویت و نیز اتهام بابیه و بهائیه بر شیخ احمد احسائی و سید رشتی مبنی بر وعدة ظهور و تطبیق مهدی موعود بر باب و بهاء نقل و نقد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن قبه، 1384، مسألة فی الأمامة، مندرج در: شیخ صدوق، کمال‌الدین، قم.
 2. احسائی، شیخ احمد، [بی‌تا]، رسالة العلمة والرجعة، [بی‌نا]، [بی‌جا].
 3. ــــــــــــ ، 1424ق، شرح الزیارة الجامعة، مکتبة العذراء، [بی‌جا].
 4. اربلی، علی‌بن عیسی، 1381ق، کشف الغمة، مکتبة بنی هاشم، تبریز.
 5. باب، علی‌محمد، [بی‌تا]، بیان فارسی، [بی‌نا].
 6. ــــــــــــ ، 1261ق، تفسیرسوره یوسف، نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی، مشهد.
 7. بهاء، ‌حسینعلی، 998م، ایقان، مؤسسه ملی مطبوعات بهائی، آلمان.
 8. جوینی خراسانی، ابراهیم، 1359ق، فرائد السمطین، مؤسسه المحمودی، بیروت.
 9. الحسنی، المعروف، [بی‌تا]، زندگی دوازده امام، [ بی‌نا]، [بی‌جا].
 10. خصیبی، ابوعبدالله، 1361، الهدایة الکبری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
 11. رازی، ابوحاتم، 1382، الزینة، ترجمه علی آقانوری، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم.
 12. رشتی، سیدکاظم، 1270ق، شرح خطبه الطتنجیه، سنگی، تبریز.
 13. رضوانی، علی‌اصغر، 1384، موعودشناسی، انتشارات مسجد جمکران، قم.
 14. صافی گلپایگانی، لطف الله، [بی‌تا]، منتخب الأثر، مکتبة الصدر، تهران.
 15. صدوق، (شیخ)، 1418ق، الهدایة، مؤسسه الامام المهدی، قم.
 16. صدوق، (شیخ)، 1384، کمال‌الدین، انتشارات مسجد جمکران، قم.
 17. صدوق (شیخ)، 1395ق، کمال الدین، دارالکتب الاسلامیه، قم.
 18. طبرسی، ابومنصور، 1403ق، الاحتجاج، نشر مرتضی، مشهد.
 19. طبرسی، (امین‌الاسلام)، [بی‌تا]، اعلام الوری، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
 20. طبری، محمدبن حریر، [بی‌تا]، دلائل الامامة، دارالذخائر، قم.
 21. طوسی، شیخ، 1411ق، الغیبة، مؤسسه معارف اسلامی، قم.
 22. قندوزی حنفی، سلیمان، 1416ق، ینابیع المودة، دارالأسوة، بیروت.
 23. کلینی، (ثقة الاسلام)، 1365، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
 24. گلپایگانی، ابوالفضل، 2001م، کتاب الفرائد، مؤسسه ملی مطبوعات امری، آلمان.
 25. گنجی، اکبر، قرآن محمدی، شماره 2.
 26. مجلسی، محمدباقر، 1404ق، بحارالأنوار، مؤسسه الوفاء، بیروت.
 27. محی‌الدین عربی، [بی‌تا]، الفتوحات المکیة، دارصادر، بیروت.
 28. مدرسی طباطبایی، سیدحسین، 1386، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزدپناه، کویر، تهران.
 29. مسعودی، ابوالحسن، 1375، اثبات الوصیة الامام علی7 ، انتشارات انصاریان، قم.
 30. المغربی، القاضی النعمان، 1414ق، شرح الأخبار، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
 31. مفید، (شیخ)، 1413ق، الارشاد، کنگره شیخ مفید، قم.
 32. ــــــــــــ ، 1414ق، الفصول العشرة، دارالمفید، بیروت.
 33. ـــــــــــ ، 1413ق، الفصول العشرة، کنگره شیخ مفید، قم.
 34. نعمانی، محمدبن ابراهیم، 1397ق، کتاب الغیبة، مکتبة الصدوق، تهران.
 35. نوبختی، حسن‌بن موسی، 1315ق، فرق الشیعة، نشر حیدریه، نجف.