راه و رسم سلوک

نوع مقاله : گفتگو

چکیده

همراهی خضر که لازمه طی مراحل و منازل سلوک است، اگر نه همچون موسی† با حسن اتفاق بدست آید، ضروریست که با جهد تمام و جُستن مدام سالکان را حاصل آید. هیچ نبی و وصی و حکیمی نبوده است که طی منازل را بی ‌پیر و مراد به کسی توصیه کرده باشد؛ بلکه همواره هشیار کرده‌اند که ظلمات است در خطر تنهایی.
با این مقدمه معلوم می‌شود که برای چه به محضر بزرگ‌واری راه یافته و راه برده در سیر سلوک آمده‌ایم و چه می‌جوئیم؟ استاد اخلاق و معلم عرفان حضرت آیت‌الله عراقچی همدانی که به علم و تقوا شهرت دارد هم‌اکنون با کهولت سن، تشنگان علم و معرفت و اخلاق را در حوزه علمیه قم سیراب می‌کند. و محضر درسش مهبط فیض است و فوز.
آیت‌الله علی عراقچی همدانی در سال 1345 قمری در همدان متولد شد. با ورود به حوزه علمیه قم از محضر اساتید آن روز همانند مرحوم آیت‌الله شیخ جوادی تبریزی، آیت‌الله نوری همدانی، شهید صدوقی، سلطانی طباطبایی، مجاهدی، مشکینی و دیگر اساتید بهره برد. استفاده از محضر حضرت آیت‌الله بروجردی و حضرت امام‌خمینی از دوران برجسته حیات علمی ایشان است.
در ذیل، حاصل درک فیض و گفت‌وگوی فصلنامه « کتاب نقد» با این استاد متأله را ملاحظه می‌فرمائید.