از علم سکولار تا علم دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشگاه تهران

چکیده

تلقی صحیح از علم دینی شرط اول در راه تحقق آن است. این نوشتار پژوهشی است در جهت تبیین صحیح از علم دینی و ارائه تصویری از مصادیق خارجی آن. بر اساس این پژوهش، علم دینی علمی است که از میان انواع جهان‏بینی‎های موجود، جهان‎بینی الهی در پیش‎فرض‏های آن در مراحل مختلف کار علمی حضور دارد و همین جهان‏بینی، جهت‎گیری و کاربردهای آن را تعیین می‏کند و برای برپایی تمدنی سازگار با آن، زمینه را فراهم می‎سازد. علم دینی نه تنها ضرورتی برای آتیۀ جهان اسلام است، بلکه می‏توان در طول تاریخ تحقق واقعی آن را هم به‏راحتی مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. مطهری، مرتضی؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ تهران: انتشارات صدرا، 1368.
 2. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ ج1، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق.
 3. ابن‏عبدالبر؛ جامع بیان العلم و فضله؛ ج1، بیروت: مؤسسه الکتب الثقافه، 1415ق.
 4. سید قطب؛ فی ظلال القرآن؛ ج6، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1386ق.
 5. الآمدی التمیمی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ تصحیح سیدمهدی رجایی؛ قم: دارالکتاب الاسلامی، 1410ق.
 6. گلشنی، مهدی؛ از علم دینی تا علم سکولار؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.
 7. ـــــــــــــ؛ تحلیلی از دیدگاه‏های فلسفی فیزیکدانان معاصر؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385.
 8. Brooke, John H.; Science and Religion History: Some Historical Perspectives; Cambridge: CUP, 1991.
 9. Einstein, A.; Ideas and Opinions; Trans by Sonja Bergman, Neww york: Bonanza Book; 1954.
 10. Forman, P.; “Weimar Culture; Causality and Quantum Theory; 1918-1927: Adaptation by German Physicists and Mathematicians to a Hostile Intellectual Environment]”; in Historical Studies in the Physical Sciences, edited by R.MC Cormmach; (Philadelphia: University of Pennsylvania; 1971, Vol.3.
 11. Hawking S.; A brief history of time; New York: Bantam Books, 1988.
 12. Linde, A.; The Christian Science Monitor, July 9, 1998.
 13. Mawdudi, A.; West versus Islam; Dehli: Markazi Maktaba Islami, 1992.
 14. Plantinga, A.; "Science: Augustinian or Duhemian?”; Faith and Philosophy, V.13, 1996.
 15. Wilczek, F. in Physics Today; April 1993.