دوره و شماره: دوره 16، شماره 72.73 - شماره پیاپی 73، اسفند 1393، صفحه 7-371 

مقاله پژوهشی

از علم سکولار تا علم دینی

صفحه 11-39

مهدی گلشنی؛ امیر آقاجانلو


نظریة حاکمیت جهان‌بینی دینی بر دانش

صفحه 89-133

عبدالحسین خسروپناه؛ قاسم بابایی