نقد و بررسی نظریه علم دینی دکتر باقری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اشاره
متن حاضر برگرفته از نشست علمی تبیین و بررسی نظریة علم دینی آقای دکتر خسرو باقری است که در تاریخ 11/11/1393 با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شده است. در این نشست که با نقد علمی حجج اسلام آقایان دکتر قائمی‌نیا و بستان همراه بود، دکتر باقری ضمن تبیین نظریه به پرسش‌ها، اشکالات و شبهات مطرح‌شده پاسخ دادند.