عقبه فکری دکتر سروش و شیوه تعامل وی با مخالفان

نوع مقاله : گفتگو

نویسنده

استاد فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اشاره
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دارای درجه اجتهاد در فقه و اصول و مدرِّس فلسفه و کلام اسلامی هستند. ایشان پنجاه جلد کتاب (ازجمله فلسفه فلسفه اسلامی، در جست‌وجوی علوم انسانی اسلامی، انتظارات بشر از دین، فلسفه شناخت، منطق الفقاهه فی تحقیق الکفایه، الکلام الاسلامی المعاصر، جستاری در عرفان نظری و عملی) و بیش از دویست مقاله علمی (منتشرشده در نشریه‌های پژوهشی، ISI و ISC) نوشته‌اند.
خدمت استاد خسروپناه هستیم تا درباره تطورات فکری دکتر سروش گفت‌وگو کنیم.