تطورات و تناقضات دکتر سروش در مسئله امامت

نوع مقاله : گفتگو

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در خدمت استاد قراملکی هستیم. موضوع گفت‌وگو ما امامت و تشیّع از نگاه دکتر سروش و بررسی دیدگاه‌ها و تطورات فکری ایشان در این زمینه است. قبل از شروع بحث، بخشی از جملات ایشان را که در کتاب‌ها و مقالات متعدد دراین‌باره منتشر شده می‌خوانم. در یک جا می‌گویند: «امامت و عصمت علی† و ائمه معصومین‰جزء اصول دین نیست. اینکه علی† خلیفه نشد یک اتفاق بوده است. تشیّع اعتدالی فقط این اعتقاد است که علی، مطمئن‌تر و بی‌خطرتر می‌تواند ما را به تعالیم پیامبر برساند نه اینکه او امام بوده یعنی ازجانب خدا تعیین شده و عصمت داشته است. امامان فقط عالمان پارسایی بوده‌اند. این اعتقاد که به آنها وحی می‌شده است و عصمت داشته‌اند را رها کنید! اینها جزء تشیّع نیست، اینها را شیعیان غالی اضافه کرده‌اند و شیعه ایران، شیعه غالی است».