فلسفه اسلامی یا فلسفه مسلمانان؟

نوع مقاله : گفتگو

چکیده

اشاره
در خدمت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر یارعلی کرد فیروزجایی عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم† هستیم و به بررسی و نقد دیدگاه‌های دکتر سروش در «امکان فلسفه اسلامی» خواهیم پرداخت. دکتر فیروزجایی مرتبط با موضوع بحث ما، چهار کتاب دارند؛ «حکمت مشاء»، «چیستی فلسفه اسلامی» که منطبق بر موضوع این جلسه است، «نوآوری‌های فلسفه اسلامی در مقایسه با فلسفه یونان به روایت ابن‌سینا در قلمرو مابعدالطبیعه» و «مباحث معرفت‌شناختی در فلسفه اسلامی».