از التقاط ظاهرگرایی و تجربه‌گرایی تا انکار علم دینی

نوع مقاله : گفتگو

نویسنده

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اشاره
در خدمت آقای دکتر رمضان علی‌تبار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیر فصل نامه کتاب نقد هستیم. از ایشان کتاب‌ها و مقالات علمی مختلفی به چاپ رسیده است که ازجمله این آثار می‌توان به کتاب «فهم دین»، «معرفت دینی» و «علمی دینی» نام برد. موضوع گفت‌وگوی ما، مبانی و اندیشه‌های دکتر سروش در زمینه علم دینی و ادله انکار، لوازمات و تناقضات ایشان در این موضوع، می‌باشد.